เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้” ปีการศึกษา 2567(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2567
 2.รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 2 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (TCAS67)(ด่วนมาก)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2567
 3.ระบบรับเอกสารรายงานตัว สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567(ด่วนมาก)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 เมษายน 2567
 4.รอบที่ 4 Direct Admission ครั้งที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (TCAS67)(ด่วน)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 เมษายน 2567
 5.การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567(ด่วน)
 
 • ขั้นตอนการสมัครผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ออนไลน์
 • ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
 •  ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย โทรศัพท์ 0 24737000 ต่อ 1810, 1811   วันที่ประกาศ   19 มีนาคม 2567
   6.รอบที่ 3 Admission ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (TCAS67)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2567
   7.รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2567 รอบ 3
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 กุมภาพันธ์ 2567
   8.รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2567 รอบ 2
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2566
   9.ประเภทบริการวิชาการ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (TCAS67)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 กันยายน 2566
   10.รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 2 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (TCAS67)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 เมษายน 2567
   11.รอบที่ 2 Quota ครั้งที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (TCAS67)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2567
   12.รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2567 รอบ 1
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2566
   13.รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (TCAS67)
   
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 1 Portfolio ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (TCAS67)
 •  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2567
   14.รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 3 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (TCAS67)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   29 พฤศจิกายน 2566
   15.รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 2 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (TCAS67)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 ตุลาคม 2566
   16.รอบที่ 1 Portfolio ครั้งที่ 1 ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (TCAS67)
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2566
   17.Line Open Chat สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567
   
   ประกาศโดย   สำนักกิจการนักศึกษา โทร. 0 2473 7000 ต่อ 1300   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2567
   18.สมัครเรียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ง่าย ๆ ไม่ต้องเดินทาง สมัครออนไลน์ได้ทุกที่
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   15 พฤศจิกายน 2566
   19.การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตร ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   1 กันยายน 2566
   20.TCAS67: กำหนดการรับสมัครทุกรอบของ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2567
   
   ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 สิงหาคม 2566
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2024   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1998 - 1716