เมนูหลัก

  ข่าวประชาสัมพันธ์
 1.การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   บัณฑิตวิทยาลัย (เบอร์โทรศัพท์ 0 2473 7000 ต่อ 1814)   วันที่ประกาศ   9 มิถุนายน 2563
 2.รอบที่ 4 รับกลางร่วมกัน (Admission 2) ปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 มิถุนายน 2563
 3.รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (รอบที่ 2) ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 มิถุนายน 2563
 4.รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (Direct Admission) ปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563(ด่วนที่สุด)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 มิถุนายน 2563
 5.รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการทุนเอราวัณ ปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563(ด่วนมาก)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   28 เมษายน 2563
 6.รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (Admission 1) ปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)(ด่วนมาก)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   27 เมษายน 2563
 7.รอบที่ 2 โควตา (กทม.-ปริมณฑล และจังหวัดพื้นที่บริการ) ปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2563
 8.รอบที่ 2 โควตา (พิจารณาจากความสามารถพิเศษ) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   4 กุมภาพันธ์ 2563
 9.รอบที่ 2 โควตา (ทั่วไป) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 กุมภาพันธ์ 2563
 10.การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 ธันวาคม 2562
 11.กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 (TCAS63)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   25 ธันวาคม 2562
 12.รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2563
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 มีนาคม 2563
 13.ประเภทพื้นที่ (ครั้งที่ 2) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 กุมภาพันธ์ 2563
 14.ประเภทพื้นที่ (ครั้งที่ 1) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   28 มกราคม 2563
 15.รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563 (TCAS63)
 
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   27 มกราคม 2563
 16.วิธีแก้ปัญหากรณีพิมพ์ใบแจ้งชำระไม่ได้ จากการใช้โปรแกรม Internet Download Manager โหลด PDF
 
กรณีผู้สมัคร กดพิมพ์ใบสมัคร/ใบแจ้งค่าธรรมเนียมสมัครสอบไม่ได้ เนื่องจากติดการทำงานของโปรแกรม Internet Download Manager (IDM) ดังตัวอย่าง ให้แก้ปัญหาโดย กดปุ่ม Alt ที่ Keyboard ค้างไว้ แล้วคลิกที่รูปเครื่องพิมพ์ เพื่อโหลดไฟล์ไปอีกแท็บหนึ่ง โดยไฟล์ดังกล่าวเป็นไฟล์ .PDF
Photo
 ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2562
  
สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2020   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1998 - 1716