เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ยื่นคำร้องแจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย (ทบ.17) เทอม 2/2565 (ด่วนที่สุด)    
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงก์ คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรายชื่อ
กรณีที่นักศึกษายื่นคำร้องในระบบแล้วแต่ไม่พบรายชื่อเนื่องจากยื่นคำร้องไม่สมบูรณ์ ให้ติดต่อเคาน์เตอร์งานทะเบียน เพื่อตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการยื่นคำร้องอีกครั้ง
*รายชื่อเฉพาะนักศึกษาที่ยื่นคำร้องผ่านเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา (MIS) ในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   16 มีนาคม 2566
 2.สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษารอบจบวันที่ 8 มีนาคม 2566 (ด่วนที่สุด)    
ผู้ที่มีรายชื่อโปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลในระบบให้ถูกต้อง หากผิดให้มาดำเนินการแก้ไขโดยติดต่อเคาน์เตอร์งานทะเบียน
สามารถยื่นเอกสาร บส.9 และรับใบรับรองคุณวุฒิพร้อมใบรายงานผลการศึกษาได้ใน วันที่ 22 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
สิ่งที่ต้องเตรียมมา

1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยราชการ
2. ค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท
3. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (ซองขนาด10.88*23.5 ซม.)

-- กรุณาจดลำดับที่จบในเอกสารบัญชีรายชื่อจากลิงก์ด้านล่าง เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล บส.9 เท่านั้น --

 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 2/2565 รอบที่ 1 วันที่ 8 มีนาคม 2566
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 1/2565 รอบที่ 2 วันที่ 8 มีนาคม 2566
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 1/2565 รอบที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ฤดูร้อน/2564 รอบที่ 5 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ฤดูร้อน/2564 รอบที่ 4 วันที่ 5 มกราคม 2566
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ ฤดูร้อน/2564 รอบที่ 3 วันที่ 1 ธันวาคม 2565

 • รายชื่อรอบอื่น ๆ ให้ติดตามที่เว็บสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน AAR.BSRU
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   9 มีนาคม 2566
   3.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียนฤดูร้อน/2565 (ด่วนที่สุด)    
 • ปฏิทินวิชาการและวันชดเชยการเรียนการสอน คลิกที่นี่
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่
 • กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รอกำหนดการจากกองคลัง
  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
  1. นักศึกษาทุกคน ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 กุมภาพันธ์ 2566
   4.รับบัตรประจำตัว นักศึกษาใหม่ ภาคปกติและภาคพิเศษ รหัส 65 (รอบ 2 และกลุ่มที่ยังไม่มารับบัตร) (ด่วนที่สุด)    
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 กุมภาพันธ์ 2566
   5.รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ประเภทความสามารถพิเศษ (ด่วนที่สุด)    
  ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับทุนการศึกษา ประเภทความสามารถพิเศษ
  • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2565 ประเภทความสามารถพิเศษ คลิกที่นี่
  • **ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศ ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมชี้แจงสำหรับผู้ได้รับทุนการศึกษา ได้ที่ http://mis.bsru.ac.th
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   25 มกราคม 2566
   6.Line Open Chat สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566 (ด่วนที่สุด)    
  ประกาศโดย   สำนักกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   6 มกราคม 2566
   7.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียน 2/2565 (ด่วนที่สุด)    
 • ปฏิทินวิชาการและวันชดเชยการเรียนการสอน (Update เพิ่มเติม 15/02/2566) คลิกที่นี่
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่
 • กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา คลิกที่นี่
  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
  1. นักศึกษาทุกคน ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   22 สิงหาคม 2565
   8.Digital Transcript (ระบบบริหารจัดการไฟล์ดิจิทัลทรานสคริปต์) (ด่วนที่สุด)    
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2565
   9.วิธีการแก้ปัญหาการเข้าใช้งานระบบ    
  สามารถทำตามดังไฟล์แนบ คลิก Download File
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2559
   10.คู่มือการยื่นคำร้องแจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย ทบ.17 ผ่าน MIS    
  สามารถดูคู่มือได้ที่ >>>คู่มือ ทบ.17 คลิกที่นี่
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2565
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719