เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษารอบจบวันที่ 9 สิงหาคม 2565 (ด่วนที่สุด)    
ผู้ที่มีรายชื่อโปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลในระบบให้ถูกต้อง หากผิดให้มาดำเนินการแก้ไขโดยติดต่อเคาน์เตอร์งานทะเบียน
สามารถยื่นเอกสาร บส.9 และรับใบรับรองคุณวุฒิพร้อมใบรายงานผลการศึกษาได้ใน วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
สิ่งที่ต้องเตรียมมา

1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยราชการ
2. ค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท
3. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (ซองขนาด10.88*23.5 ซม.)

-- กรุณาจดลำดับที่จบในเอกสารบัญชีรายชื่อจากลิงก์ด้านล่าง เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล บส.9 เท่านั้น --

 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 2/2564 รอบที่ 6 วันที่ 9 สิงหาคม 2565
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 2/2564 รอบที่ 5 วันที่ 7 กรกฎาคม 2565
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 2/2564 รอบที่ 4 วันที่ 2 มิถุนายน 2565
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 1/2564 รอบที่ 5 วันที่ 2 มิถุนายน 2565
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 2/2564 รอบที่ 3 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

 • รายชื่อรอบอื่น ๆ ให้ติดตามที่เว็บสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน AAR.BSRU
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2565
   2.กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 (ด่วนที่สุด)    
  รายงานตัวบัณฑิตผ่าน BSRU APP ในวันที่ 15 สิงหาคม ถึง 22 สิงหาคม 2565
  (ลำดับการซ้อมจะประกาศให้ทราบหลังจากรายงานตัวบัณฑิต)
  ทั้งนี้ บัณฑิตที่จะรายงานตัว ต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (บส.9) แล้วจึงจะรายงานตัวได้
  (วิธีการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนบัณฑิต (บส.9) ตรวจสอบจาก บัณฑิตได้รับใบทรานสคริปต์และใบรับรองคุณวุฒิฉบับจริงไปแล้ว โดยมีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท)

  วันซ้อมย่อย และวันซ้อมใหญ่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา รายละเอียดตามไฟล์แนบ
  วันรับจริง วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 ณ หอประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

  สามารถศึกษาวิธีการ Download App และวิธีการลงทะเบียนใช้งาน BSRU APP ได้ที่เว็บไซต์สำนักกิจการนักศึกษา คลิกที่นี่

 • สำหรับบัณฑิตที่มีเหตุขัดข้องไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ แต่มีความประสงค์จะเข้ารับปริญญา ให้มาดำเนินการยื่นคำร้องขอเลื่อนรับปริญญา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 12 กันยายน 2565
 • สำหรับบัณฑิตที่ไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้มาติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 15 ธันวาคม 2565 (บัณฑิตไม่ต้องรายงานตัวผ่าน BSRU APP)

 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 สิงหาคม 2565
   3.รายชื่อบัณฑิตที่จะเข้ารับปริญญาในวันที่ 4 กันยายน 2565 (ด่วนที่สุด)    
  ประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  เรื่องการตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ. 2565

  โปรดตรวจสอบคำนำหน้า ชื่อนามสกุล ให้ถูกต้อง หากพบว่าสะกดผิด ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  กรณีเปลี่ยนคำนำหน้า ยศ ชื่อนามสกุล ไม่สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงได้

  สำหรับบัณฑิตที่ทำเรื่องเลื่อนรับปริญญามาจากปีก่อน หากตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ ให้ติดต่อคุณวารุณี ฝ่ายไอที โทร. 02-473-7000 ต่อ 1717 ในวันเวลาราชการ

  ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่ลิงก์ใดลิงก์หนึ่ง
 • ลิงก์ 1
 • ลิงก์ 2
 • ลิงก์ 3
 • ลิงก์ 4


 • บัณฑิตที่มีรายชื่อ สามารถติดต่อตัดชุดครุยได้ที่โครงการชุดครุยบัณฑิต สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับชุดครุยได้ที่เพจชุดครุยมบส. เฟซบุ๊กชุดครุย
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   3 สิงหาคม 2565
   4.ระบบรับเอกสารรายงานตัว สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)    
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2565
   5.คู่มือการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า ผ่านช่องทางออนไลน์ (ด่วนที่สุด)    
  การลงทะเบียนเรียนล่าช้า สามารถยื่นคำร้องได้เฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  <<เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเรียนในรอบแรกเท่านั้น>>
  <<นักศึกษาที่เคยลงทะเบียนเรียนแล้วในรอบแรก ให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชาบนเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษาได้เลย>> โปรดตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนในแต่ละเทอม
  ลิงก์ลงทะเบียนเรียนล่าช้า คลิกที่นี่

  ***ในวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้า วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า ต้องดำเนินการยื่นคำร้อง+ชำระค่าปรับล่าช้าให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 16.30 น.
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2565
   6.Line Open Chat สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)    
  ประกาศโดย   สำนักกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2565
   7.Digital Transcript (ระบบบริหารจัดการไฟล์ดิจิทัลทรานสคริปต์) (ด่วนที่สุด)    
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2565
   8.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียน 1/2565 (ด่วนที่สุด)    
 • ปฏิทินวิชาการและวันชดเชยการเรียนการสอน (ฉบับปรับปรุง) คลิกที่นี่
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่ Update 28/4/2565!!!!
 • กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา คลิกที่นี่
  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
  1. นักศึกษาทุกคน ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 กุมภาพันธ์ 2565
   9.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียนฤดูร้อน/2564 (ด่วนที่สุด)    
 • ปฏิทินวิชาการและวันชดเชยการเรียนการสอน คลิกที่นี่ Update 8 ก.ค. 2565
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่
 • กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา คลิกที่นี่
  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
  1. นักศึกษาทุกคน ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2565
   10.แบบประเมินความพึงพอใจการบริการและการใช้งานระบบ MIS (ด่วนที่สุด)    
  ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการใช้งานบริการและระบบบริการการศึกษา (MIS) ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2565

  สามารถตอบแบบสอบถามได้ที่ลิงก์ คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2564
   11.วิธีการแก้ปัญหาการเข้าใช้งานระบบ    
  สามารถทำตามดังไฟล์แนบ คลิก Download File
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2559
   12.คู่มือการยื่นคำร้องแจ้งขอเรียนเป็นภาคเรียนสุดท้าย ทบ.17 ผ่าน MIS    
  สามารถดูคู่มือได้ที่ >>>คู่มือ ทบ.17 คลิกที่นี่
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   10 สิงหาคม 2565
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719