เมนูหลัก

  ประกาศเรื่อง
 1.ระบบรับเอกสารรายงานตัว สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   24 มิถุนายน 2565
 2.กำหนดการรับบัตรประจำตัว นักศึกษา รหัส 64 และนักศึกษา รหัส 63 (ด่วนที่สุด)    
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 มิถุนายน 2565
 3.สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำเร็จการศึกษารอบจบวันที่ 2 มิถุนายน 2565 (ด่วนที่สุด)    
ผู้ที่มีรายชื่อโปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลในระบบให้ถูกต้อง หากผิดให้มาดำเนินการแก้ไขโดยติดต่อเคาน์เตอร์งานทะเบียน
สามารถยื่นเอกสาร บส.9 และรับใบรับรองคุณวุฒิพร้อมใบรายงานผลการศึกษาได้ใน วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
สิ่งที่ต้องเตรียมมา

1. บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน หรือบัตรอื่น ๆ ที่ออกโดยราชการ
2. ค่าธรรมเนียมสำหรับขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 1,000 บาท
3. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนชื่อนามสกุล จ่าหน้าซองถึงตัวเอง (ซองขนาด10.88*23.5 ซม.)

-- กรุณาจดลำดับที่จบในเอกสารบัญชีรายชื่อจากลิงก์ด้านล่าง เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูล บส.9 เท่านั้น --

 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 2/2564 รอบที่ 4 วันที่ 2 มิถุนายน 2565
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 1/2564 รอบที่ 5 วันที่ 2 มิถุนายน 2565
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 2/2564 รอบที่ 3 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
 • ตรวจสอบรายชื่อลำดับที่จบ 1/2564 รอบที่ 4 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565

 • รายชื่อรอบอื่น ๆ ให้ติดตามที่เว็บสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน AAR.BSRU
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   2 มิถุนายน 2565
   4.คู่มือการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า ผ่านช่องทางออนไลน์ (ด่วนที่สุด)    
  การลงทะเบียนเรียนล่าช้า สามารถยื่นคำร้องได้เฉพาะช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น
  <<เฉพาะนักศึกษาที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเรียนในรอบแรกเท่านั้น>>
  <<นักศึกษาที่เคยลงทะเบียนเรียนแล้วในรอบแรก ให้ลงทะเบียนเรียนเพิ่มรายวิชาบนเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษาได้เลย>> โปรดตรวจสอบกำหนดการลงทะเบียนเรียนในแต่ละเทอม
  ลิงก์ลงทะเบียนเรียนล่าช้า คลิกที่นี่

  ***ในวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนล่าช้า วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า ต้องดำเนินการยื่นคำร้อง+ชำระค่าปรับล่าช้าให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเวลา 16.30 น.
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   19 พฤษภาคม 2565
   5.Line Open Chat สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 (ด่วนที่สุด)    
  ประกาศโดย   สำนักกิจการนักศึกษา   วันที่ประกาศ   12 พฤษภาคม 2565
   6.Digital Transcript (ระบบบริหารจัดการไฟล์ดิจิทัลทรานสคริปต์) (ด่วนที่สุด)    
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 มีนาคม 2565
   7.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียน 1/2565 (ด่วนที่สุด)    
 • ปฏิทินวิชาการและวันชดเชยการเรียนการสอน (ฉบับปรับปรุง) คลิกที่นี่
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่ Update 28/4/2565!!!!
 • กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา รอประกาศจากกองคลัง
  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
  1. นักศึกษาทุกคน ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   7 กุมภาพันธ์ 2565
   8.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียม ภาคเรียนฤดูร้อน/2564 (ด่วนที่สุด)    
 • ปฏิทินวิชาการและวันชดเชยการเรียนการสอน คลิกที่นี่
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่
 • กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา คลิกที่นี่
  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
  1. นักศึกษาทุกคน ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   26 มกราคม 2565
   9.ปฏิทินวิชาการ กำหนดการลงทะเบียนเรียน และกำหนดการชำระค่าธรรมเนียม 2/2564 (ด่วนที่สุด)    
 • ปฏิทินวิชาการและวันชดเชยการเรียนการสอน คลิกที่นี่
 • กำหนดการลงทะเบียนเรียน คลิกที่นี่
 • กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา คลิกที่นี่
  ข้อแนะนำในการลงทะเบียน
  1. นักศึกษาทุกคน ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อปรึกษาและขอคำแนะนำในการลงทะเบียน และอาจารย์ปรึกษาปลด Lock ระบบเพื่อให้นักศึกษามีสิทธิ์ในการลงทะเบียน
 • ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   11 ตุลาคม 2564
   10.แบบประเมินความพึงพอใจการบริการและการใช้งานระบบ MIS (ด่วนที่สุด)    
  ขอความร่วมมือนักศึกษาตอบแบบสอบถามการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการใช้งานบริการและระบบบริการการศึกษา (MIS) ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ประจำปีงบประมาณ 2565

  สามารถตอบแบบสอบถามได้ที่ลิงก์ คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   6 ตุลาคม 2564
   11.วิธีการแก้ปัญหาการเข้าใช้งานระบบ    
  สามารถทำตามดังไฟล์แนบ คลิก Download File
  ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   5 ตุลาคม 2559
    
  สกอ. | กยศ. | สมศ. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | งานทะเบียน | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 0-2473-7000 ต่อ 1717 - 1719